fm_logo_blue
neuvottelu-01

Flying mountains Oy - We Make You Fly

Yhden tiskin palveluperiaate
säästää sinun resurssejasi

Myyntimateriaalit - tuote / palvelumuotoilu kuntoon

Onnistunut myynti - asiakaskontaktointi - tarvitsee aina toimivat myyntimateriaalit ja luonnollisesti sen tärkeimmäin - ASIAKASLÄHTÖISEN TUOTTEEN tai PALVELUN.

#1
Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut

Tämä on osa jokaisen onnistuneen yritystarinan. Se on voinut tapahtua suunnitellusti tai luontaisen prosessin seurauksena.

Onnistunut asiakaslähtöisyys kysyy asiakkailtaan mitä he tarvitsevat, perehtyy asiakkaan toimintaan ja ratkaisee jonkun ongelman uudella tavalla tai parantaa olemassa olevaa prosessia olennaisesti.

#2
Yrityksen sisäiset ja ulkoiset prosessit

Yrityksen prosessien tulee tulee tavoiteltavaa kasvu. Tulee olla valmis toimintatapojen muutoksiin ja uudelleen ajatteluun, tavalla mikä tukee asiakasprosessi.

Oman toiminnan tarkastelu asiakkaan näkökulmasta varmistaa sinun yrityksesi menestyksen. Tätä ei voi kopioida, se on sisäinen tila.

#3
Arvolupaus

Mikä on se arvolupaus, joka sysää potentiaalisen asiakkaan tekemään ostopäätöksen.

Tämän näkökulman yhdistää myyntikeskeisyyden ja asiakaslähtöisyyden.

Tämä on se, mitä me teemme.

Myynnille suunta - eli kenelle ja miten viestitään asiakkaille

Kaikkea onnistunut myyntiä yhdistää myynnin aktiivisuus. "Myy - myy - myy" ... taktiikalla saadaa varmasti tuloksia, mutta tuloksia voidaan merkittävästi paraantaa suhteessa työaikaan MYYNNIN SUUNTAAMISELLA

#1
Ajoita oikein niin onnistut varmemmin

Toimialakohtainen kalenterikierto rytmittää vuoden kulkua. Jokainen hetki ei ole paras uusasiakshankintaan tai lisämyyntiin.

Ulkopuolisen neuvottelu- ja tapaamispalvelun käyttöllä voidaan ajoittaa lisäpanostukset niihin ajankohtiin, kuin se on työntilaajalle järkevintä ja kustannustehokkainta.

#2
Kohdennuksella ja räätalöinnillä sinut huomataan

Älä "spämmää" vaan viesti henkilökohtaisesti. Massaviesti harvemmin tuottaa sille asetetuja toiveita. Se saattaa jopa haitata yrityksesi toimintaan.

Onnistuneella viestin kohdennuksella ja sen henkilökohtaisuudella erotut eduksesi ja herättät mielenkiintoa sekä luottamusta.

#3
Nykyaikaise työkalut

Netin singnaalit, toimiva CRM -järjestelmä ja analyysityökalut auttavat myyntiä.

Oikean datan hankinnalla ja käytöllä olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Tätä me teemme ja osaamme.

Kommunikointi potentiaalisten asikkaiden kanssa

Yksittäisen asiakkuuden vuositason arvo määrittä pitkälle ne panostukset, jotka voidaan käyttää asiakassuhteen alkamiseksi. Tämä määrittää seuraavien askelien vahnvuuden.

#1
Ensikontakti:

puhelin, sähköposti, kirjeposti
Tee ensi yhteydenotto henkilökohtaisella otteella ja tarinnallista viestisi. Lyhyelläkin tarinalla - kuten yhteyden otto syy - jäät toisen mieleen.

Asiakkaan luottamus ja mielenkiinto herätetään ensikontaktissa. Tämä avaa tai sulkee seuraavat askeleet: tarkempi esittely, kasvotusten tapahtuvan palaverin, ykköstyön, kumppanuuden.

#2
Referenssi luo luottamusta - 80/20 suhdeluku
Yrityksen edustajan / myyjän sanoista uskotaan 20%. Toisen yrityksen lausumasta uskotaan 80%. Ero on niin merkittävä, että se voi määrätä koko yrityksen suunnan.

Pienimmillään referenssien käyttö on yhteistyökumppanien logot nettisivuilla ja parhaimmillaan video tai kohdennettu saate teksti.

#3
Etsi kumppanuutta älä kauppaa

Karrikoitua mutta todellista. Pelkkänä myynnin kohteena oleminen ei innosta.

Kumpanuus on rakentavampaa. Se vaatii enemmän, mutta myös tuottaa enemmän.

Myy - mutta myy paremmin

Välittömät tulokset ja asiakasraja-pinnan kasvu

Jokainen odottaa välittömiä tuloksia, varsinkin jos puhutaan myynnistä. Onko se realistista? Jos ammattimyyjä pyydetään apuun vasta kun yrityksen tilanne on eskaloitunut, ollaan yleensä jo pahasti myöhässä.

#1
Intervalli juoksu vs. pitkän matkan juoksu

Jos myynti on reagointia alhaiseen kassavirtaan, ollan myöhässä. Myynti edellyttää monivaiheista askellusta.
Myyjä ei ole "ihmemies".

Edellisen kuvauksen mukaisesti, onnistunutta myyntiä edeltää paljon perustyötä. Siihen tulee varautua ajallisesti ja resusseilta. Ammattimaisessa myynnissä ei ole pikavoittoja.

#2
Välittömät tulokset - pitkän aikavälin tulokset

Ammattitaitoinen myynti ja markkinointi ponnistelut tuottavat aina tulosta. Välittömien tulosten ja pitkän aikavälintulosten suhdetta korreloi kaupan arvo.

Myyntiprosessin kestoon vaikuttaa moni muukin tekijä: mm. tuotteen/palvelun uutuus ja kuinka lähellä se on asiakas yrityksen ydinliike toimintaa.

#3
Oikeat tavoitteet

Kontaktoinnilla saadan myyntiputkeen potentiaalia, joka realisoituu ennustettavasti.

Markkinatuntemus ja tuleva liikevaihto on tulevaisuudessa ennustettava, ei arvausta.

Tunne asiakas = onnistu

Me ratkaisemme uusasiakas hankinnan ongelmia kokonaisvaltaisesti - tavalla jolla on pitkäaikaiset vaikutukset myyntiin.

Pannaan se pakettiin eli selkeä palvelu konsepti ja hinta

 

.

Tarvitsetko räätälöintiä?

Teemme aina asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja - kerro tarpeesi meille ja keskustellaan mitä pystymme tekemään.

Ota yhteyttä

Kysy lisää palveluistamme

Palvelemme

arkisin 8:30 – 17:30

Osoite

Sinikalliontie 7 krs 3, 02630 Espoo

Puhelin

045 78749208

Sähköposti

@flyingmountains.fi

Lähetä viesti